top of page

החזון שלנו

 

מרכז קנאפורה מציע הסתכלות רחבת היקף על הטיפול בילד על מאפייניו וקשייו הייחודיים לו. 

.

צוות המרכז עמל על הכרת צמח הקנאביס על מורכבותו הרבה, השינויים התכופים בשוק ובמוצרים והשפעותיהם והשילוב ביניהם (מאפייני המטופל וסוגי מינוני הקנביס תוך מעקב הדוק והתאמות) שיוביל לתוצאה הרצויה.

החזון שלנו בקנאפורה – שיפור איכות החיים של המטופל, הפחתת המצוקה שלו ושל משפחתו וניסיון לקדם את הילד והאדם למצות את הפוטנציאל הטמון בו.

bottom of page