top of page

החזון שלנו

 

מרכז קנאפורה מציע הסתכלות רחבת היקף על הטיפול באדם עם אוטיזם וקשייו, הכרת והבנת מאפייני האוטיזם הייחודיים למטופל, על שלל מופעיו והשפעותיו הפסיכו-נוירו-פיסיולוגיות.

צוות המרכז עמל על הכרת צמח הקנאביס על מורכבותו הרבה, השינויים התכופים בשוק ובמוצרים והשפעותיהם והשילוב ביניהם (מאפייני המטופל וסוגי מינוני הקנביס תוך מעקב הדוק והתאמות) שיוביל לתוצאה הרצויה.

החזון שלנו בקנאפורה – שיפור איכות החיים של אדם עם אוטיזם, הפחתת המצוקה שלו ושל משפחתו וניסיון לקדם את הילד והאדם למצות את הפוטנציאל הטמון בו.

ייחודיות עולמית וחשובה של קנאפורה היא שהטיפול בנוי על שיתוף פעולה בין רופאים מומחים לבין בעלות מקצוע בתחום הטיפול והליווי בקנאביס רפואי, אשר הינן עצמן אימהות לילדים על הקשת האוטיסטית, ולפיכך מכירות מקרוב וביומיום את חיי הילד האוטיסט ומשפחתו בשילוב הנסיון הרב שרכשו בליווי המשפחות והתאמת הטיפול באופן מיטבי.

Line separator
bottom of page