top of page
020%20(2)_edited.jpg

הדרכת וליווי המטופל להגעה לאיזון מיטבי

c-1.jpg

"אוטיזם" הוא שם המקיף ספקטרום רחב של אנשים על קשייהם. "קנאביס" הוא צמח מרפא, מהייחודיים ומגווני ההשפעה שביניהם. צמח זה המכיל מאות רכיבים, זנים שונים וצורות צריכה שונות. השילוב של כל אילו מצריך התאמה וליווי כדי להגיע לאיזון.

בישראל שלאחר ההסדרה החדשה בשוק הקנאביס הרפואי, קיימים מוצרים שונים מבחינת מזנים/רכיבים פעילים שונים, ריכוזים, השפעות וצורת צריכה, ללא סימון מספיק ותוך אפשרות למוצרים שהם בגדר "הפתעה בבקבוק" = אין חובה על היצרן להתמיד עם אותו הזן, אלא רק לשמור על ריכוזי ויחסי THC:CBD. ללא ליווי מתאים, זה עלול להסתיים במצב שבו החלפתי לילד על הספקטרום, המתקשה לתקשר, תרופה פסיכיאטרית כל חודש, ואפילו לא ידעתי....

 

לשם כך קנאפורה – אנו מעודכנים, מתעדכנים ודואגים לעבוד ולהמליץ רק על מוצרים קבועים והדירים שכבר מוכרים ומעודכנים במידה והמוצר השתנה (למרות שהתווית לא...).

צוות המרכז עמל על הכרת צמח הקנאביס על מורכבותו הרבה, השינויים היומיומיים בשוק – והשילוב ביניהם (מאפייני המטופל וסוגי / מינוני הקנביס
תוך מעקב הדוק והתאמות) שיוביל לתוצאה הרצויה.

1.jpg
bottom of page