top of page

פגישת אינטייק והסבר על ניהול הטיפול

הסטוריה רפואית והתפתחותית כולל מיפוי קשיים, בעיות וצרכים של המטופל ומשפחתו; הסבר מקיף על תהליך הטיפול בקנאביס הרפואי הן מבחינת רגולציה ובעיקר מבחינה טיפולית תוך דגש על תהליכים ארוכי טווח.

 

020 (2).JPG
bottom of page