top of page

פגישת אינטייק והסבר על ניהול הטיפול

Line separator

הסטוריה רפואית והתפתחותית כולל מיפוי קשיים, בעיות וצרכים של המטופל ומשפחתו; הסבר מקיף על תהליך הטיפול בקנאביס הרפואי הן מבחינת רגולציה ובעיקר מבחינה טיפולית תוך דגש על תהליכים ארוכי טווח.

הפניה לגורמי טיפול נוספים במידת הצורך, מתוך הסתכלות גוף-נפש – רופאים מומחים, מכונים נוספים, הדרכת הורים ומיצוי זכויות.

020 (2).JPG
bottom of page